Zaproszenie na zebranie ZG PTF

Szanowni Państwo, 

W imieniu Prezydium ZG uprzejmie zapraszam na zebranie Zarządu Głównego,  które odbędzie się dnia 24 maja 2018 r. o godzinie 1200 w sali konferencyjnej Centrum Badań Przedklinicznych (CePT), Warszawa, ul. Banacha 1b (wjazd jak do budynku Wydziału Farmaceutycznego, kolejny budynek).

Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego odbędzie się w sali konferencyjnej CePT o godzinie 10:30.

Niestety musieliśmy przełożyc termin spotkania z 17 maja 2018 r. na 24 maja 2018 r.  ze względu na nieobecność dr. hab. Tomasza Kockiego, a sprawy omawiane na najbliższym zebraniu będą  bezpośrednio dotyczyły Pana Docenta.

W załączeniu znajdziecie Państwo sprawozdanie finansowe PTF za rok 2017 i dla porównania za rok 2016.

Przypominam Państwu również prośbę o uwagi do regulaminu na najlepszą pracę farmakologiczną- chciałabym żebyśmy na zebraniu mieli już wersję do zaakceptowania przez Państwa.

Pozdrawiam serdecznie,

Emilia Gąsińska
Sekretarz ZG PTF

 

Cel

Polskie Towarzystwo Farmakologiczne jest stowarzyszeniem naukowym działającym od 1965 roku. Statutowym celem Towarzystwa jest organizowanie i popieranie wszelkich czynności zmierzających do rozwoju badań i prac naukowych w zakresie farmakologii doświadczalnej i klinicznej oraz toksykologii, zrzeszenie osób pracujących w tych dziedzinach i upowszechnienie osiągnięć naukowych odpowiednich gałęzi nauki, reprezentowanie polskiej farmakologii i toksykologii w kraju i zagranicą.