Zebranie Oddziału Warszawskiego

Serdecznie zapraszam Członków Warszawskiego Oddziału PTF na zebranie,


które odbędzie się w dniu 17.04.2015 o godzinie 15:00


w sali konferencyjnej budynku Centrum Badań Przedklinicznych (CePT), ul. Banacha 1b.


Przewodnicząca Warszawskeigo Oddziału PTF
dr hab. Magdalena Bujalska-Zadrożny

  • Utworzono .

Cel

Polskie Towarzystwo Farmakologiczne jest stowarzyszeniem naukowym działającym od 1965 roku. Statutowym celem Towarzystwa jest organizowanie i popieranie wszelkich czynności zmierzających do rozwoju badań i prac naukowych w zakresie farmakologii doświadczalnej i klinicznej oraz toksykologii, zrzeszenie osób pracujących w tych dziedzinach i upowszechnienie osiągnięć naukowych odpowiednich gałęzi nauki, reprezentowanie polskiej farmakologii i toksykologii w kraju i zagranicą.

Copyright © 2016 Polskie Towarzystwo Farmakologiczne. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Asearch.pl