XX Dni Neuropsychofarmakologiczne

Po raz 20. odbyły się Dni Neuropsychofarmakologiczne, których organizatorem był oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego oraz Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. W skład Komitetu Organizacyjnego weszli: przewodnicząca – dr n. med. Monika Rykaczewska-Czerwińska oraz członkowie: dr n. med. Eva Kőrőssy-Mruk, lek. med. Piotr Oleś i lek. dent. Michał Oleś. W komitecie naukowym konferencji zasiedli: prof. dr hab. n. med. Władysław Lasoń, prof. dr hab. n. med. Przemysław Nowak, dr hab. n. med. Ewa Obuchowicz, prof. dr hab. n. med. Ryszard Szkilnik oraz prof. dr hab. n. med. Krzysztof Wędzony.

 

W trzydniowym spotkaniu (22-25 maja 2011) wzięło udział ponad 80 naukowców, których zainteresowania skupiają się wokół badań nad ośrodkowym układem nerwowym  zarówno w aspekcie nauk podstawowych jak i wokół zagadnień klinicznych.

 

Ze względu na jubileuszowy charakter konferencji Pan Profesor Ryszard Brus przedstawił historię jej powstania. Następnie zostało wygłoszonych 5 wykładów plenarnych: „Neurobiology and pharmacology of fear”(prof. dr hab. n. med. Adam Płaźnik), „Oncological bevacizumab vs. Ophtalmological ranibizumab: are they both for exsudative neuvascular AMD?” (prof. dr hab. n. med. Jerzy Z. Nowak), „Autophagy In brain ischemia – potential target for neuroprotective strategies?” (dr hab. n. med. Bożena Gabryel), „Brain cytochromem P-450” (dr n. med. Jarosław Sobiś) oraz „ Possibile therapeutic use an endogenous amine from tetrahydroisoquinoline group” (prof. dr hab. n. med. Lucyna Antkiewicz-Michaluk).

 

W pięciu sesjach naukowych przedstawiono 34 doniesienia: prof. dr hab. n. med. Edmund Przegaliński przewodniczył sesji poświęconej farmakologii lęku, prof. dr hab. n. med. Adam Płaźnik poprowadził sesję na temat depresji i leków przeciwdepresyjnych, prof. dr hab. n. med. Lucyna Antkiewicz-Michaluk przewodniczyła sesji dotyczącej neurodegeneracjom, prof. dr hab. n. med. Andrzej Pilc przewodniczył sesji ModAll, która dotyczyła nowej strategii w farmakoterapii – modulacji allosterycznej. Ostatniej sesji „Addiction. Varia.” przewodniczyła dr hab. n. med. Ewa Obuchowicz. Ponadto odbyła się sesja plakatowa, w której przedstawiono 10 prac.

 

Streszczenia wykładów i wszystkich doniesień są zamieszczone w Pharmacological Reports 2011, 63 (2), 553 – 596.

 

Tegoroczna jubileuszowa konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem i frekwencją, tym samym przekonując o konieczności kontynuowania spotkań, które integrują środowisko naukowe badaczy ośrodkowego układu nerwowego.

 

Konferencję wsparły następujące firmy: ANIMALAB, BIOKOM i BIO-RAD POLSKA, którym organizatorzy serdecznie dziękują.

 

Monika Rykaczewska-Czerwińska

Cel

Polskie Towarzystwo Farmakologiczne jest stowarzyszeniem naukowym działającym od 1965 roku. Statutowym celem Towarzystwa jest organizowanie i popieranie wszelkich czynności zmierzających do rozwoju badań i prac naukowych w zakresie farmakologii doświadczalnej i klinicznej oraz toksykologii, zrzeszenie osób pracujących w tych dziedzinach i upowszechnienie osiągnięć naukowych odpowiednich gałęzi nauki, reprezentowanie polskiej farmakologii i toksykologii w kraju i zagranicą.