XXI DNI NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICZNE

Zabrze, dn. 23 grudnia, 2011 r.

X X I    D N I NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICZNE

K O M U N I K A T   N R   1

Niniejszym uprzejmie informujemy, że Oddział śląski Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego wspólnie z Instytutem Farmakologii PAN w Krakowie organizują 3-dniową Konferencję Naukową

XXI  DNI  NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICZNE

 

 

 1. 1. Termin Konferencji:

10-13 czerwca 2012 r.

 

 1. 2. Miejsce:

Hotel  JAWOR

ul. Wczasowa 51

43-450 Ustroń-Jaszowiec

 

 1. 3. Skład Komitetu Organizacyjnego:

Monika Rykaczewska-Czerwińska - Przewodnicząca

Eva Kőrössy-Mruk

Piotr Oleś

Michał Oleś

Jarosław Sobiś

 1. 4. Skład Komitetu Naukowego:

Władysław Lasoń

Przemysław Nowak

Ewa Obuchowicz

Andrzej Plech

Ryszard Szkilnik

Krzysztof Wędzony

 1. 5. Dane o Konferencji:

Konferencja będzie mieć charakter sympozjum naukowego, w ramach którego przedstawione zostaną referaty plenarne oraz 10-minutowe doniesienia z ok. 5-ciominutową dyskusją. Przewiduje się również sesję plakatową.

 

 1. 6. Zgłoszenie uczestnictwa:

Uprzejmie proszę o wypełnienie karty „ZGŁOSZENIA uczestnictwa” i zwrotne przesłanie na adres Organizatorów do dnia 15 lutego 2012 r. wraz z kopią dowodu wpłaty 160,00 złotych.

 

 1. 7. Streszczenia doniesień:
 • Streszczenia doniesień proszę przygotować w języku angielskim zgodnie z regulaminem Redakcji Pharmacological Reports (maksymalnie 1-na strona formatu A4). Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do decydowania, które z nadesłanych doniesień będą przedstawiane    w formie ustnej, a które w sesji plakatowej. O powyższym Autorzy zostaną zawiadomieni          do 31 marca 2012 r. (Komunikat nr 2).

 

 

 • Streszczenia referatów wygłaszanych podczas Sympozjum mogą obejmować 2-3 strony maszynopisu (A4) przygotowanego również zgodnie z wymogami Redakcji Pharmacological Reports.
 • UWAGA:

Cytowane pozycje piśmiennictwa zarówno w doniesieniach jak i w referatach winny być umieszczone w tekście streszczenia (vide regulamin Pharmacological Reports).

 

Karty zgłoszenia wraz ze streszczeniami doniesień zapisane na CD w formacie MS WORD 6.0., lub wyższym wraz z dwoma kopiami tekstu w maszynopisie prosimy

przesłać na adres Organizatorów

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lutego 2012r.

 1. 8. Koszty uczestnictwa:

Ÿ  Wszyscy uczestnicy biorą udział w Konferencji na własny koszt (podróż, noclegi, wyżywienie).

Ÿ  Cena dobowego pobytu z wyżywieniem wynosi 160,00 zł. (sto sześćdziesiąt złotych).

Ÿ  Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest uiszczenie do 15 lutego 2012 r. opłaty za pierwszą dobę pobytu (160,00 zł.) na wskazane poniżej konto Hotelu „JAWOR”                      z dopiskiem „XXI Dni Neuropsychofarmakologiczne” oraz dołączenie do karty zgłoszenia kserokopii przelewu bankowego wymienionej kwoty.

Ÿ  Jednocześnie informujemy, że wystawienie faktury za ww. opłatę za pierwszą dobę pobytu będzie możliwe jedynie w przypadku przesłania dokładnych danych płatnika na adres DW JAWOR (natychmiast po dokonaniu przelewu) !!!

 

Nr konta Hotelu „JAWOR”:

Kredyt Bank O/Bielsko-Biała, Filia Cieszyn

nr 80 1500 1357 1213 5008 0253 0000

 

Ÿ  W przypadku rezygnacji z uczestnictwa lub opóźnienia przyjazdu w odniesieniu do zgłoszenia kwota ta nie będzie zwracana osobie wpłacającej i stanowić będzie rekompensatę dla Hotelu za zarezerwowane, lecz nie wykorzystane świadczenia.

Ÿ  W trakcie Konferencji Recepcja Hotelu pobierać będzie dalsze opłaty za pobyt i wystawiać faktury.

 

 1. 9. Kolejne informacje:

Komunikat nr 2 zawierać będzie program naukowy Konferencji, informacje o przebiegu obrad, sposobie dojazdu i inne i zostanie rozesłany w kwietniu 2012 r. do wszystkich osób, które zgłosiły swe uczestnictwo w Konferencji.

 

Komitet Organizacyjny uprzejmie prosi o poinformowanie o powyższym innych Kierowników Katedr, Zakładów i Klinik, P.T. Współpracowników i Członków Oddziałów P.T.Farm. oraz osób zainteresowanych tematyką badań związanych z ośrodkowym układem nerwowym a także o powielenie i rozpropagowanie niniejszego Komunikatu i Karty Zgłoszenia Uczestnictwa we własnym zakresie.

 

Za Komitet Organizacyjny

 

 

 

Dr n. med. Monika Rykaczewska-Czerwińska

 

Adres Organizatorów:

Katedra i Zakład Farmakologii

śląskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. H. Jordana 38, 41-808 Zabrze                  Tel. 695-43-44-10;  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (wzor_abstraktu_ang[1].doc)wzor_abstraktu_ang[1].doc0 kB
Pobierz plik (zgloszenie uczestnictwa.doc)zgloszenie uczestnictwa.doc0 kB

Cel

Polskie Towarzystwo Farmakologiczne jest stowarzyszeniem naukowym działającym od 1965 roku. Statutowym celem Towarzystwa jest organizowanie i popieranie wszelkich czynności zmierzających do rozwoju badań i prac naukowych w zakresie farmakologii doświadczalnej i klinicznej oraz toksykologii, zrzeszenie osób pracujących w tych dziedzinach i upowszechnienie osiągnięć naukowych odpowiednich gałęzi nauki, reprezentowanie polskiej farmakologii i toksykologii w kraju i zagranicą.

Copyright © 2016 Polskie Towarzystwo Farmakologiczne. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Asearch.pl