XXI DNI NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICZNE

Zabrze, dn. 23 grudnia, 2011 r.

X X I    D N I NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICZNE

K O M U N I K A T   N R   1

Niniejszym uprzejmie informujemy, że Oddział śląski Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego wspólnie z Instytutem Farmakologii PAN w Krakowie organizują 3-dniową Konferencję Naukową

XXI  DNI  NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICZNE

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (wzor_abstraktu_ang[1].doc)wzor_abstraktu_ang[1].doc0 kB
Pobierz plik (zgloszenie uczestnictwa.doc)zgloszenie uczestnictwa.doc0 kB

XX Dni Neuropsychofarmakologiczne

Po raz 20. odbyły się Dni Neuropsychofarmakologiczne, których organizatorem był oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego oraz Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. W skład Komitetu Organizacyjnego weszli: przewodnicząca – dr n. med. Monika Rykaczewska-Czerwińska oraz członkowie: dr n. med. Eva Kőrőssy-Mruk, lek. med. Piotr Oleś i lek. dent. Michał Oleś. W komitecie naukowym konferencji zasiedli: prof. dr hab. n. med. Władysław Lasoń, prof. dr hab. n. med. Przemysław Nowak, dr hab. n. med. Ewa Obuchowicz, prof. dr hab. n. med. Ryszard Szkilnik oraz prof. dr hab. n. med. Krzysztof Wędzony.

Cel

Polskie Towarzystwo Farmakologiczne jest stowarzyszeniem naukowym działającym od 1965 roku. Statutowym celem Towarzystwa jest organizowanie i popieranie wszelkich czynności zmierzających do rozwoju badań i prac naukowych w zakresie farmakologii doświadczalnej i klinicznej oraz toksykologii, zrzeszenie osób pracujących w tych dziedzinach i upowszechnienie osiągnięć naukowych odpowiednich gałęzi nauki, reprezentowanie polskiej farmakologii i toksykologii w kraju i zagranicą.