spotkanie naukowe

Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Farmakologicznie serdecznie zaprasza na
spotkanie naukowe, które odbędzie się w dniu 3 lutego 2016 roku o godz. 11.00 w Katedrze Farmakologii
Doświadczalnej i Klinicznej UM w Lublinie

Na spotkaniu będzie zaprezentowana praca badawcza dr Grażyny Czechowskiej
"Ocena przeciwwłóknieniowego działania melatoniny w modelu doświadczalnego
uszkodzenia wątroby u szczurów" 

Zmiana terminu zgłoszeń

Uwaga!!!
Deadline zgłoszeń na 
XVIII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego

został przesunięty do 15 stycznia!
Serdecznie zapraszamy na oficjalną stronę Zjazdu:
www.zjazd-ptf.lublin.pl

XVIIIth International Congress of the Polish Pharamcological Society

Serdecznie Zapraszamy
na oficjalną stronę
XVIII Zjazdu
Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego
www.zjazd-ptf.lublin.pl

Strona 1 z 2

Cel

Polskie Towarzystwo Farmakologiczne jest stowarzyszeniem naukowym działającym od 1965 roku. Statutowym celem Towarzystwa jest organizowanie i popieranie wszelkich czynności zmierzających do rozwoju badań i prac naukowych w zakresie farmakologii doświadczalnej i klinicznej oraz toksykologii, zrzeszenie osób pracujących w tych dziedzinach i upowszechnienie osiągnięć naukowych odpowiednich gałęzi nauki, reprezentowanie polskiej farmakologii i toksykologii w kraju i zagranicą.