XIX Zjazd PTF w Świnoujściu

żródło: dr Stefania Jóźwiak

img 2599
img 2600
img 2601
img 2603
img 2604
img 2605
img 2606
img 2608
img 2609
img 2610
img 2611
img 2612
img 2614
img 2615
img 2617
img 2619
img 2620
img 2621
img 2622
img 2623
img 2624
img 2625
img 2626
img 2627
img 2630
img 2631
img 2632
img 2633
img 2634
img 2635
img 2637
img 2638
img 2639
img 2640
img 2641
img 2644
img 2645
img 2646
img 2647
img 2648
img 2649
img 2651
img 2654
img 2656
img 2657
img 2658
img 2659
img 2660
img 2661
img 2662
img 2663
img 2664
img 2666
img 2667
img 2668
img 2669
img 2671
p9180019

Cel

Polskie Towarzystwo Farmakologiczne jest stowarzyszeniem naukowym działającym od 1965 roku. Statutowym celem Towarzystwa jest organizowanie i popieranie wszelkich czynności zmierzających do rozwoju badań i prac naukowych w zakresie farmakologii doświadczalnej i klinicznej oraz toksykologii, zrzeszenie osób pracujących w tych dziedzinach i upowszechnienie osiągnięć naukowych odpowiednich gałęzi nauki, reprezentowanie polskiej farmakologii i toksykologii w kraju i zagranicą.