XXIX Szkoła Zimowa w Krakowie

 

Szanowni Państwo,

 Organizatorzy Szkoły Zimowej Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie uprzejmie zawiadamiają, że w dniach 7-10 lutego 2012 r. w Ośrodku Konferencyjnym hotelu „WILGA" w Krakowie odbędzie się XXIX Szkoła Zimowa pt.: „ GLEJ'.

 

Wybrany temat wydaje się być bardzo ważny, ponieważ eksperymentalne i kliniczne badania ostatnich lat podkreślają niezwykle istotną rolę interakcji pomiędzy neuronami i komórkami glejowymi. Aktywacja komórek glejowych jest obserwowana w wielu chorobach ...

 neurodegeneracyjnych i psychicznych oraz, jak wynika z obserwacji klinicznych, może przyczyniać się do osłabiania skuteczności leków. Na konferencji - Szkole Zimowej dokonany zostanie przegląd osiągnięć naukowych z tego zakresu wypracowanych w ostatnich latach przez nauki biologiczne, biochemiczne i molekularne oraz przez badania kliniczne.

Najistotniejszym celem tej konferencji jest integracja środowisk oraz umożliwienie dyskusji pomiędzy specjalistami z różnych dziedzin nauki (biologów, biochemików, farmakologów czy psychologów) oraz klinicystów, mogących wspólnie podejmować wyzwania jakie stoją przed współczesną farmakologią wielu chorób związanych z aktywacją gleju. Szkoła ma na celu zaznajomienie szerokiego grona odbiorców, specjalistów z różnych dziedzin neurobiologii i neurofarmakologii, z różnymi aspektami i konsekwencjami aktywacji gleju.

Program szkoły składać się będzie z trzech grup wykładów. W pierwszej referowane będą zagadnienia dotyczące różnicowania komórek prekursorowych, gliogenezy, morfologii komórek glejowych oraz znaczenia gleju w procesach fizjologicznych i patologicznych w ośrodkowym układzie nerwowym. Podjęte będą również zagadnienia związane z zastosowaniem myszy transgenicznych do badań roli gleju w ośrodkowym układzie nerwowym. Kolejnym ważnym zagadnieniem będzie rola gleju w chorobach neurodegeneracyjnych, psychicznych, w niedotlenieniu oraz bólu chronicznym. Trzecia część dotyczyć będzie glejaków, w tym nowotworów gleju gwiaździstego, skąpowypustkowego i wyściółkowego.

W ramach Szkoły planowane jest wygłoszenie 17 wykładów, po których przewidywana jest dyskusja. Podobnie jak w latach poprzednich materiały tej Szkoły zostaną opublikowane w formie skryptu. Ze względu na ograniczenia lokalowe, możemy zapewnić odpowiednie warunki jedynie dla ok. 120 uczestników. Prosimy więc wszystkich zainteresowanych o możliwie szybkie przysłanie imiennych zgłoszeń. Ramowy program Szkoły oraz formularz zgłoszeniowy są umieszczone na stronie internetowej Instytutu Farmakologii PAN: www.if-pan.krakow.pl

Osoby pragnące uczestniczyć w zajęciach proszone są o wypełnienie do dnia 30 grudnia 2011 r. zgłoszenia umieszczonego na stronie Instytutu Farmakologii PAN. Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną, a ewentualne pytania proszę kierować na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.»pl.

Oplata rejestracyjna:

  • Dla osób z Krakowa oraz korzystających z noclegu w Ośrodku Konferencyjnym w hotelu „WILGA" wynosi: 350. 00 zł;
  • Dla osób korzystających z noclegu we własnym zakresie wynosi: 400, 00 zł;
  • Opłata jednodniowa " wynosi: 100, 00 zł;

Oplata rejestracyjna obejmuje:

  • uczestnictwo w wykładach poczęstunek w przerwach
  • skrypt z materiałami Szkoły w momencie ukazania się drukiem

Po ustaleniu listy uczestników osoby zakwalifikowane otrzymają zawiadomienie z numerem kont, na które należy wpłacić do dnia 20 stycznia 2012 r. opłatę rejestracyjna oraz hotelową.

Z wyrazami szacunku

                                 

    prof. dr hab. Krzysztof Wędzony Dyrektor IF PAN w Krakowie              Dr hab. Joanna Mika Kierownik XXIX Szkoły IF PAN

 

Tel. 12 6623 240; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

http://www.if-pan.krakow.pl/ifpan_ww/tl_files/instytut/info/szkola12.html

Instytut Farmakologii Pan w Krakowie zapraszan na XXIX Szkołę Zimową pt. "GLEJ", która odbędzie się 7-10 lutego w Krakowie

 

Attachments:
FileFile size
Download this file (program.pdf)program.pdf0 kB
  • Created on .

Our Aims

The Polish Pharmacological Society is a scientific association active since 1965. The statutory aims of the society include: (i) organization and promoting of all actions that further development of research and scientific endeavors in the field of experimental and clinical pharmacology and toxicology, (ii) facilitation of personal contacts among researchers and clinicians engaged in the studies in these disciplines, (iii) promulgation of results of pharmacological research, and (iv) representation of Polish pharmacology and toxicology on domestic and international forums.

Copyright © 2016 Polish Pharmacological Society. All Rights Reserved.

Realization: Asearch.pl