Podziękowania

Komitet Organizacyjny Zjazdu serdecznie dziękuje 
Pani Dr Monice Rykaczewskiej –Czerwińskiej 
(Oddział Śląski PTF) za zorganizowanie 
XXII DniaNeuropsychofarmakologicznego w ramach 
XVIII Międzynarodowego Zjazdu Polskiego
Towarzystwa Farmakologicznego

Our Aims

The Polish Pharmacological Society is a scientific association active since 1965. The statutory aims of the society include: (i) organization and promoting of all actions that further development of research and scientific endeavors in the field of experimental and clinical pharmacology and toxicology, (ii) facilitation of personal contacts among researchers and clinicians engaged in the studies in these disciplines, (iii) promulgation of results of pharmacological research, and (iv) representation of Polish pharmacology and toxicology on domestic and international forums.

Copyright © 2016 Polish Pharmacological Society. All Rights Reserved.

Realization: Asearch.pl