XX Congress of the Polish Pharmacological Society

Serdecznie zapraszamy do udziału w XX Międzynarodowym Kongresie Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego, który odbędzie się 5-7 czerwca 2019 roku w Lublinie. 

 

Cel

Polskie Towarzystwo Farmakologiczne jest stowarzyszeniem naukowym działającym od 1965 roku. Statutowym celem Towarzystwa jest organizowanie i popieranie wszelkich czynności zmierzających do rozwoju badań i prac naukowych w zakresie farmakologii doświadczalnej i klinicznej oraz toksykologii, zrzeszenie osób pracujących w tych dziedzinach i upowszechnienie osiągnięć naukowych odpowiednich gałęzi nauki, reprezentowanie polskiej farmakologii i toksykologii w kraju i zagranicą.