3. Środkowoeuropejski Kongres Biomedyczny

Serdecznie zapraszamy Państwa na objęty patronatem Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego 3. Środkowoeuropejski Kongres Biomedyczny, który odbędzie się 15-18 września 2018 r. w Krakowie

 

Cel

Polskie Towarzystwo Farmakologiczne jest stowarzyszeniem naukowym działającym od 1965 roku. Statutowym celem Towarzystwa jest organizowanie i popieranie wszelkich czynności zmierzających do rozwoju badań i prac naukowych w zakresie farmakologii doświadczalnej i klinicznej oraz toksykologii, zrzeszenie osób pracujących w tych dziedzinach i upowszechnienie osiągnięć naukowych odpowiednich gałęzi nauki, reprezentowanie polskiej farmakologii i toksykologii w kraju i zagranicą.