2 czerwca 2017 odbyły się XIX Warszawskie Dni Kardiologii Akademickiej

2 czerwca 2017 odbyły się XIX Warszawskie Dni Kardiologii Akademickiej. W trakcie przedpołudnia farmakologicznego odbyła się sesja Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego pod przewodnictwem 

prof. Dagmary Mirowskiej - Guzel, dr hab. Magdaleny Bujalskiej-Zadrożny. W trakcie spotkania zaprezentowano następujące tematy: 

 

1. Magnez, a aktywność fizyczna wśród studentów polskich uczelni. 

Ołdak Michał

2. Czy możliwa jest dieta ketogenna w pigułce?

Maciejak P, Szyndler J, Turzyńska D, Sobolewska A, Kołosowska K, Krząścik P, Joniec-Maciejak I, Chmielewska N, Mirowska-Guzel D, Płaźnik A.

3. Wpływ antocyjanów na funkcje ośrodkowego układu nerwowego. 

Kinga Krzysztoforska, Ewa Widy- Tyszkiewicz.

4. Analiza funkcjonowania układu GABAergicznego oraz osi podwzgórze-przysadka- nadnercza (HPA) u zwierząt różniących się ekspresją lęku warunkowanego - wpływ bodźców środowiskowych i farmakologicznych. 

Aleksandra Wisłowska-Stanek

5. Ocena wpływu morfiny i jonów magnezu na fosforylację podjednostki NR1 receptora NMDA w szczurzym modelu bolesnej neuropatii cukrzycowej z wykorzystaniem metod biologii molekularnej. 

Kulig Kamila, Bujalska-Zadrożny Magdalena

{phocadownload view=file|id=1}

Cel

Polskie Towarzystwo Farmakologiczne jest stowarzyszeniem naukowym działającym od 1965 roku. Statutowym celem Towarzystwa jest organizowanie i popieranie wszelkich czynności zmierzających do rozwoju badań i prac naukowych w zakresie farmakologii doświadczalnej i klinicznej oraz toksykologii, zrzeszenie osób pracujących w tych dziedzinach i upowszechnienie osiągnięć naukowych odpowiednich gałęzi nauki, reprezentowanie polskiej farmakologii i toksykologii w kraju i zagranicą.