Deadline for abstract submission: September 25, 2017

The Conference Committee invites our Society, as neighbor society at Baltic sea, to the 2nd International Conference in Pharmacology: From Cellular Processes to Drug Targets (ICP2017RIGA) that will take place the Conference venue is in the Campus of the University of Latvia "House of Nature" (1 Jelgavas Str, Riga) on October 19-20, 2017.
http://www.icp2017riga.lu.lv/

 

Cel

Polskie Towarzystwo Farmakologiczne jest stowarzyszeniem naukowym działającym od 1965 roku. Statutowym celem Towarzystwa jest organizowanie i popieranie wszelkich czynności zmierzających do rozwoju badań i prac naukowych w zakresie farmakologii doświadczalnej i klinicznej oraz toksykologii, zrzeszenie osób pracujących w tych dziedzinach i upowszechnienie osiągnięć naukowych odpowiednich gałęzi nauki, reprezentowanie polskiej farmakologii i toksykologii w kraju i zagranicą.