IUPHAR newsletter

There is available The June IUPHAR newsletter of Pharmacology International at http://www.iuphar.org/files/Newsletters/Pharmacology_International_2017_June.pdf.  

   Highlights include:  

  • Latest developments of the 2018 World Congress of Basic and Clinical Pharmacology in Kyoto, Japan (is your meeting abstract drafted?)
  • Celebrating 30 years of the IUPHAR Nomenclature Committee
  • What drug concentration do I use?  A new resource on the Guide to Pharmacology 
  • The Guide to Immunopharmacology is now in beta release
  • We welcome the Pharmacological Society of Singapore as a new member society
  • Meeting reports and upcoming events
  • Utworzono .

Cel

Polskie Towarzystwo Farmakologiczne jest stowarzyszeniem naukowym działającym od 1965 roku. Statutowym celem Towarzystwa jest organizowanie i popieranie wszelkich czynności zmierzających do rozwoju badań i prac naukowych w zakresie farmakologii doświadczalnej i klinicznej oraz toksykologii, zrzeszenie osób pracujących w tych dziedzinach i upowszechnienie osiągnięć naukowych odpowiednich gałęzi nauki, reprezentowanie polskiej farmakologii i toksykologii w kraju i zagranicą.

Copyright © 2016 Polskie Towarzystwo Farmakologiczne. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Asearch.pl