Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

              


      prof. Jerzego Vetulaniego

 

Żegnamy wybitnego neuropsychofarmakologa, popularyzatora i pasjonata nauki, osobę niezwykłą, pełną pasji, humoru i wrażliwości.


Rodzinie i Bliskim składamy najszczersze kondolencje

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego

  • Utworzono .

Cel

Polskie Towarzystwo Farmakologiczne jest stowarzyszeniem naukowym działającym od 1965 roku. Statutowym celem Towarzystwa jest organizowanie i popieranie wszelkich czynności zmierzających do rozwoju badań i prac naukowych w zakresie farmakologii doświadczalnej i klinicznej oraz toksykologii, zrzeszenie osób pracujących w tych dziedzinach i upowszechnienie osiągnięć naukowych odpowiednich gałęzi nauki, reprezentowanie polskiej farmakologii i toksykologii w kraju i zagranicą.

Copyright © 2016 Polskie Towarzystwo Farmakologiczne. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Asearch.pl