Z głębokim żalem żegnamy

              


      prof. dr hab. med. Zbigniewa Szreniawskiego

 

Członka-założyciela Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego (1965), współprzewodniczacego I Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego, sekretarza PTF I kadencji, przewodniczącego Oddziału Warszawskiego w latach 1973-1977, wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego w latach 1977-1983. Człowieka, który przyczynił się do powstania i funkcjonowania naszego Towarzystwa przez prawie 50 lat.

Żegnamy wielki Autorytet z dziedziny farmakologii, zaangażowanego Dydaktyka, Naukowca jak również Przyjaciela.

Rodzinie i Bliskim Pana Profesora
składamy wyrazy głębokiego współczucia

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego

  • Utworzono .

Cel

Polskie Towarzystwo Farmakologiczne jest stowarzyszeniem naukowym działającym od 1965 roku. Statutowym celem Towarzystwa jest organizowanie i popieranie wszelkich czynności zmierzających do rozwoju badań i prac naukowych w zakresie farmakologii doświadczalnej i klinicznej oraz toksykologii, zrzeszenie osób pracujących w tych dziedzinach i upowszechnienie osiągnięć naukowych odpowiednich gałęzi nauki, reprezentowanie polskiej farmakologii i toksykologii w kraju i zagranicą.

Copyright © 2016 Polskie Towarzystwo Farmakologiczne. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Asearch.pl