Zebranie Zarządu PTF

Zebranie Zarządu Głównego PTF odbędzie się 15 grudnia 2016 o godz. 12.00 w sali  konferencyjnej CEPT (ul. Banacha 1b, wejście od parkingu za Wydziałem Farmacji).

Członków Prezydium zapraszam na spotkanie o godz. 10.00.

 

Z poważaniem

Przewodnicząca Zarządu Głównego PTF 

Dr hab. Magdalena Bujalska-Zadrożny 

  • Utworzono .

Cel

Polskie Towarzystwo Farmakologiczne jest stowarzyszeniem naukowym działającym od 1965 roku. Statutowym celem Towarzystwa jest organizowanie i popieranie wszelkich czynności zmierzających do rozwoju badań i prac naukowych w zakresie farmakologii doświadczalnej i klinicznej oraz toksykologii, zrzeszenie osób pracujących w tych dziedzinach i upowszechnienie osiągnięć naukowych odpowiednich gałęzi nauki, reprezentowanie polskiej farmakologii i toksykologii w kraju i zagranicą.

Copyright © 2016 Polskie Towarzystwo Farmakologiczne. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Asearch.pl