Walny Zjazd Delegatów PTF

29.06.2016 r odbył się Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego, na którym udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu PTF-u, jak również wybrano nowe władze PTF-u w składzie: 

Przewodnicząca: dr hab. Magdalena Bujalska-Zadrożny

Zakład Farmakodynamiki

Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

 

v-ce Przewodniczący

prof. Adam Szeląg

Katedra i Zakład Farmakologii

Uniwersytet Medyczny im Piastów Śląskich we Wrocławiu

 

Członkowie Zarządu:

prof. dr hab. Halina Car

 

Zakład Farmakologii Doświadczalnej

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

 

 

Prof. Małgorzata Filip

 

Zakład Farmakologii

Instytut Farmakologii PAN w Krakowie

 

 

prof. Marek Kowalczyk

 

Katedra Fizjoterapii

Akademia Wychowania Fizycznego
im. Józefa Piłsudzkiego

 

prof. Marek Droździk

Katedra Farmakologii

Pomorski  Uniwersytet Medyczny

 

dr  Monika Rykaczewska-Czerwińska

Katedra Toksykologii i Uzależnień,

Zakład Toksykologii i Ochrony Zdrowia w Środowisku Pracy

Śląski Uniwersytet Medyczny

 

Przewodniczący-elekt

dr hab. Tomasz Kocki

Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

Sekretarz:

mgr Emilia Gąsińska

Zakład Farmakodynamiki

Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

Skarbnik

dr Anna Staniszewska

Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej

Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

 

KOMISJA REWIZYJNA PTF:

prof. dr hab. Przemysław Mikołajczak

Katedra i Zakład Farmakologii

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

 

prof. Andrzej Małecki

Katedra Fizjoterapii Układu Nerwowego i Narządu Ruchu

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach


prof. dr hab. Róża Wiśniewska

Zakład Farmakologii Klinicznej

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

 

SĄD  KOLEŻEŃSKI PTF:

prof. dr hab. Ryszard Brus

prof. dr hab. Andrzej Członkowski

Prof. dr hab. Edmund Przegaliński

  • Utworzono .

Cel

Polskie Towarzystwo Farmakologiczne jest stowarzyszeniem naukowym działającym od 1965 roku. Statutowym celem Towarzystwa jest organizowanie i popieranie wszelkich czynności zmierzających do rozwoju badań i prac naukowych w zakresie farmakologii doświadczalnej i klinicznej oraz toksykologii, zrzeszenie osób pracujących w tych dziedzinach i upowszechnienie osiągnięć naukowych odpowiednich gałęzi nauki, reprezentowanie polskiej farmakologii i toksykologii w kraju i zagranicą.

Copyright © 2016 Polskie Towarzystwo Farmakologiczne. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Asearch.pl