Sprawozdanie z XIX Zjazdu PTF

W dniach 17-19 września 2015r. w Świnoujściu odbył się XIX Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego, zorganizowany z okazji 50-lecia Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego.

Organizatorem był Oddział Szczeciński Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego i Katedra Farmakologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

XIX Zjazd PTF został zorganizowany w trakcie trwania kadencji obecnego Zarządu (po 2 latach, a nie 3) w związku z przypadającą na ten rok, 50 rocznicą powstania Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego (powołanie PTF - 1965r. Szczecin).

W XIX Międzynarodowym Zjeździe PTF wzięły udział 152 osoby, w tym 9 gości z zagranicy (USA, Szwecja, Wielka Brytania, Niemcy Czechy). W związku z 50-leciem PTF na Zjazd zostali zaproszeni wszyscy Honorowi Członkowie oraz byli przewodniczący Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego.

W ramach Zjazdu odbyło się 6 sesji plenarnych oraz sesja plakatowa (Progress in epilepsy and epileptic drugs; Glutamate metabotropic receptors and CNS disorders; Nerotoxicity and neuroprotection; Molecular mechanisms of xenobiotic – induced effects, Safety and optimization of pharmacotherapy; Oral presentations). Wygłoszono 4 referaty plenarne, 21 wykładów, 8 doniesień w ramach sesji „Oral presentation” oraz przedstawiono 89 prac w sesji plakatowej. Referat honorowy wygłoszony przez prof. Stevena Alexandra był sponsorowany przez British Pharmacological Society, a jeden z wykładów plenarnych, który przedstawił prof. Werner Siegmund, sponsorował EPHAR (The Federation of European Pharmacological Societes).

Streszczenia wygłoszonych referatów i prac przedstawionych w sesji plakatowej wydrukowano w Pharmacological Reports.

Zjazd odbył się dzięki wsparciu finansowemu i zaangażowaniu członków Komitetu Nauk Fizjologicznych i Farmakologicznych Polskiej Akademii Nauk, którzy brali aktywny udział w przygotowaniu tematyki naukowej Zjazdu oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także Wojewody Zachodniopomorskiego, Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

Patronat Honorowy nad Zjazdem przyjęli: Rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego i Prezydent Miasta Świnoujście.

Patronat medialny nad Zjazdem przyjęły: Terapia – Miesięcznik dla Lekarzy i Farmaceutów oraz Farmacja Współczesna.

  • Utworzono .

Cel

Polskie Towarzystwo Farmakologiczne jest stowarzyszeniem naukowym działającym od 1965 roku. Statutowym celem Towarzystwa jest organizowanie i popieranie wszelkich czynności zmierzających do rozwoju badań i prac naukowych w zakresie farmakologii doświadczalnej i klinicznej oraz toksykologii, zrzeszenie osób pracujących w tych dziedzinach i upowszechnienie osiągnięć naukowych odpowiednich gałęzi nauki, reprezentowanie polskiej farmakologii i toksykologii w kraju i zagranicą.

Copyright © 2016 Polskie Towarzystwo Farmakologiczne. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Asearch.pl