Multidyscyplinarna Konferencja Nauki o Leku

Serdecznie Zapraszamy na IX Konferencji MKNOL.
MULTIDYSCYPLINARNA KONFERENCJA NAUKI O LEKU

jest integracyjnym forum prezentacji wyników badań,
wymiany poglądów i wielotematycznych dyskusji pomiędzy specjalistami
związanymi z szeroko pojętą nauką o leku.
Część wykładowa obejmuje tematykę z zakresu
chemii medycznej, syntezy i technologii organicznej, analityki
farmaceutycznej i klinicznej oraz technologii farmaceutycznej.
Nasze zaproszenie kierujemy do chemików różnych specjalizacji, analityków,
klinicystów, biochemików, farmakologów, specjalistów w dziedzinie
formy leku, przedstawicieli ośrodków akademickich, towarzystw
naukowych, instytutów badawczych oraz przemysłu.
Bezpośredni link do strony MKNOL: http://science24.com/event/mknol2014/ [1]
Informacje o konferencji są także dostępne przez stronę Instytutu
Farmaceutycznego: www.ifarm.eu

  • Utworzono .

Cel

Polskie Towarzystwo Farmakologiczne jest stowarzyszeniem naukowym działającym od 1965 roku. Statutowym celem Towarzystwa jest organizowanie i popieranie wszelkich czynności zmierzających do rozwoju badań i prac naukowych w zakresie farmakologii doświadczalnej i klinicznej oraz toksykologii, zrzeszenie osób pracujących w tych dziedzinach i upowszechnienie osiągnięć naukowych odpowiednich gałęzi nauki, reprezentowanie polskiej farmakologii i toksykologii w kraju i zagranicą.

Copyright © 2016 Polskie Towarzystwo Farmakologiczne. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Asearch.pl