New issue of Pharmacology International

This issue of "Pharmacology International" describes ....

 the newly published article entitled "Clinical Pharmacology in Research, Teaching and Health
Care".  It addresses physician clinical pharmacologists and their roles in
health care, teaching and research and represents a joint effort by IUPHAR,
the World Health Organization, and the Council for International
Organizations of Medical Sciences.

IUPHAR is pleased to announce the formation of the Immunopharmacology
Section on page 3.  Individuals and IUPHAR member societies are welcome to
join.

The newest member of IUPHAR, the Kenyan Society for Basic and Applied
Pharmacology is profiled on page 8.

We would appreciate if you would post the newsletter or a link to
www.iuphar.org/pdf/Pharmacology_International_2012_December.pdf
or forward this e-mail to all of your members.

  • Utworzono .

Cel

Polskie Towarzystwo Farmakologiczne jest stowarzyszeniem naukowym działającym od 1965 roku. Statutowym celem Towarzystwa jest organizowanie i popieranie wszelkich czynności zmierzających do rozwoju badań i prac naukowych w zakresie farmakologii doświadczalnej i klinicznej oraz toksykologii, zrzeszenie osób pracujących w tych dziedzinach i upowszechnienie osiągnięć naukowych odpowiednich gałęzi nauki, reprezentowanie polskiej farmakologii i toksykologii w kraju i zagranicą.

Copyright © 2016 Polskie Towarzystwo Farmakologiczne. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Asearch.pl