IUPHAR meeting reports

Dear IUPHAR Member Societies, The minutes from the recent meeting of the International Union of Basic and Clinical Pharmacology (IUPHAR) Executive Committee have been posted at http://www.iuphar.org/meetings_reports.html for downloading at your convenience. Please alert the IUPHAR Secretary-General office if you have questions or concerns about the contents. Thank you. Lynn LeCount, C.M.A. Administrative Officer

Dear IUPHAR Member Societies,

The minutes from the recent meeting of the International Union of Basic and 
Clinical Pharmacology (IUPHAR) Executive Committee have been posted at 
http://www.iuphar.org/meetings_reports.html for downloading at your 
convenience.  Please alert the IUPHAR Secretary-General office if you have 
questions or concerns about the contents.

Thank you.

Lynn LeCount, C.M.A.
Administrative Officer
  • Utworzono .

Cel

Polskie Towarzystwo Farmakologiczne jest stowarzyszeniem naukowym działającym od 1965 roku. Statutowym celem Towarzystwa jest organizowanie i popieranie wszelkich czynności zmierzających do rozwoju badań i prac naukowych w zakresie farmakologii doświadczalnej i klinicznej oraz toksykologii, zrzeszenie osób pracujących w tych dziedzinach i upowszechnienie osiągnięć naukowych odpowiednich gałęzi nauki, reprezentowanie polskiej farmakologii i toksykologii w kraju i zagranicą.

Copyright © 2016 Polskie Towarzystwo Farmakologiczne. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Asearch.pl