The new "Pharmacology International"

New issue of "Pharmacology International" concludes:

 

*Collaboration with DiscoveRx to accelerate the process of understanding the functions of orphan GPCRs and their signaling mechanisms. * The Clinical Pharmacology Division announced the formation of a new Geriatric Clinical Pharmacology Subcommittee on page 4.

 

* Articles, which feature 25th anniversaries the IUPHAR member societies, ECNP (page 12) and the Serotonin Club (page 14)

* REQUEST FOR PROPOSALS - IUPHAR is now accepting proposals to sponsor Regional Focused Conferences. See page 7 for more information.

www.iuphar.org/pdf/Pharmacology_International_2011_December.pdf

  • Utworzono .

Cel

Polskie Towarzystwo Farmakologiczne jest stowarzyszeniem naukowym działającym od 1965 roku. Statutowym celem Towarzystwa jest organizowanie i popieranie wszelkich czynności zmierzających do rozwoju badań i prac naukowych w zakresie farmakologii doświadczalnej i klinicznej oraz toksykologii, zrzeszenie osób pracujących w tych dziedzinach i upowszechnienie osiągnięć naukowych odpowiednich gałęzi nauki, reprezentowanie polskiej farmakologii i toksykologii w kraju i zagranicą.

Copyright © 2016 Polskie Towarzystwo Farmakologiczne. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Asearch.pl